Các thiết bị cần thay thế khi sử dụng máy lọc không khí Sharp

Video hướng dẫn các thay thế và thời gian thay thế cho các thiết bị tiêu hao của các mẫu lọc không khí Sharp.

Các thiết bí thay thế bao gồm:

  1. Màng lọc thô, 1 tháng thay 1 tấm, theo bộ có 3 tấm.
  2. Bộ Ion bạc Ag+ khử khuẩn cho nước bù ẩm: Khoảng 1 năm thay 1 lần
  3. Bộ tạo Ion Plashma: Khoảng 17.500 giờ (2 năm) 
  4. Bộ lọc bù ẩm: Tối đa 10 năm
  5. Bộ lọc mùi: Tối đa 10 năm
  6. Bộ lọc bụi Pm2.5: Tối đa 10 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Messenger